Når Palæet udfører service på et ur, bliver alle dele adskilt. Efter det er adskilt skal alle delene renses en efter en. Når alt er renset, kontrollerer vi alle tapper og drev på hjul. Er der slidte dele bliver disse udskiftet, og uret samles efterfølgende del for del.  Her kan man se at løbeværket er monteret på platine, inden broen bliver sat på. (Løbeværket består af en optræksfjeder, store-bundhjul, mellem-hjul, sekundhjul og ganghjul). 


Broen monteres og løbeværket kontrolleres om det kører som det skal. Derefter smøres løbeværket med armbåndsursolie. Derefter samles kronograf og automatik delene i værket, hvor alle delene bliver placeret nøje på sin rette plads som ses her på billedet. Efterfølgende bliver den anden bro monteret, og urets gang bliver kontrolleret. 


Derefter bliver uret vendt om på skivesiden. Her bliver der monteret optræk og timetælleren til kronograf. Efterfølgende bliver alle hjulene monteret nøje på deres pladser og funktionaliteten bliver kontrolleret. Dernæst bliver den sidste bro monteret ovenpå de monterede tandhjul. 

Sidste del er datokrans og montering af hurtigt dato-skifter-hjul. Nu er skiven klar til montering og visere, hvor uret efterfølgende bliver kontrolleret af gangens præcision og gangreserve*. Denne model skal kunne holde 32 timer, uden at blive bevæget. 

*(Hvor længe uret holder tiden uden at blive bevæget)